Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

  • 8002 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua ở hội nghị nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Hội nghị Sanphoransixco (25- 4 đến ngày 26 - 6 - 1945) đã họp và thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc. Và đến ngày 24 - 10 - 1945 với sự phê chuẩn của Quốc hội các nước thành viên, bản Hiến chương chính thức có hiệu lực.


Câu 2:

Để kết thúc chiến tranh ở châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, Liên Xô, Mĩ, Anh đã thống nhất mục tiêu chung là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Chiến tranh thế giới hai nổ ra xuất phát từ sự ra đời của chủ nghĩa phát xít ở Đức, Ý , Nhật và đây cũng chính là những thủ phạm gây ra cuộc đại chiến thế giới. Sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít đã ngày càng lan rộng ra khắp các nước châu Âu và châu Á làm cho tình hình đời sống nhân dân các nước ngày càng khốn khó, hòa bình và an ninh thế giới bị đe dọa. Vì vậy, để kết thúc chiến tranh cần phải tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít ở Đức, Ý, Nhật, đè bẹp hành động gây chiến làm cho âm mưu phân chia lại trật tự thế giới có lợi cho phe phát xít bị triệt tiêu hoàn toàn.


Câu 3:

5 quốc gia thường trực trong Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Hội đồng Bảo an : cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Mọi quyết định của Hội đồng Bảo an phải được sự nhất trí của năm Ủy viên thường trực là Liên Xô (nay là Liên bang Nga), Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc mới được thông qua và có giá trị.


Câu 4:

Hội nghị Ianta đã quy định trách nhiệm đối với các nước thuộc Đông Nam Á, Nam Á và Tây Á thuộc về

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Theo thỏa thuận của Hội nghị Ianta về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á : Quân đội Mĩ chiếm đóng Nhật Bản. Ở bán đảo Triều Tiên, Hồng quân Liên Xô chiếm đóng miền Bắc và quân Mĩ chiếm đóng miền Nam, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới. Trung Quốc cần trở thành một quốc gia thống nhất và dân chủ; Chính phủ Trung Hoa Dân quốc cần cải tổ với sự tham gia của Đảng Cộng sản và các đảng phái dân chủ; trả lại cho Trung Quốc vùng Mãn Châu, đảo Đài Loan và quần đảo Bành Hồ. Các vùng còn lại của châu Á (Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á) vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.


Câu 5:

Ranh giới chia đôi hai miền Triều Tiên là vĩ tuyến bao nhiêu?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Theo thỏa thuận của Hội nghị Ianta về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á : Quân đội Mĩ chiếm đóng Nhật Bản. Ở bán đảo Triều Tiên, Hồng quân Liên Xô chiếm đóng miền Bắc và quân Mĩ chiếm đóng miền Nam, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới. Trung Quốc cần trở thành một quốc gia thống nhất và dân chủ; Chính phủ Trung Hoa Dân quốc cần cải tổ với sự tham gia của Đảng Cộng sản và các đảng phái dân chủ; trả lại cho Trung Quốc vùng Mãn Châu, đảo Đài Loan và quần đảo Bành Hồ. Các vùng còn lại của châu Á (Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á) vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Lê Văn Mạnh

N

1 năm trước

Nhật Băng

1 năm trước

Dong Ha

1 năm trước

Đào Thảo

Bình luận


Bình luận