Tổng hợp đề thi thử môn GDCD có đáp án mới nhất (Đề 1)

  • 6229 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hàng hóa là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Cá nhân, tổ chức nào dưới đây có quyền áp dụng pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Một trong những nội dung của bình đẳng giữa cha mẹ và con là:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Bình đẳng trong quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng được thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận