Trắc nghiệm Bài tập ôn tập chương 1: Số tự nhiên (có đáp án)

  • 1538 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 5 là:

Xem đáp án

Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 5 là tập hợp {1;2;3;4}

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Số la mã XVII có giá trị là:

Xem đáp án

Số la mã XVII có giá trị tương ứng trong hệ thập phân là 17.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cách tính đúng của phép tính 74.73là:

Xem đáp án

74.73= 74+3= 77

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Với x ≠ 0 ta có x8:x2 bằng:

Xem đáp án

Với x ≠ 0 thì x8:x2 = x8-2= x6

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Ta có:

10000 = 104

10200 = 1

x.x7 = x1+7 = x8

127:124 = 127-4 = 123

Do đó chỉ có đáp án D đúng.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Quỳnh Chi
10:53 - 08/11/2022

Ủa câu 5 sai r máy bị lỗi r sao lại là mũ 7-3=3 phải là 7-4=3 máy lỗi hay sao

lê thị ngân tuyền 6\4
08:17 - 26/12/2023

máy bị lỗi hay gì á tui chọn đúng rồi mà máy bảo sai tức thiệt chứ

Đỗ Minh Vũ
20:43 - 02/05/2024

Câu 4: Câu trả lời đúng bị lỗi

Đỗ Minh Vũ
20:45 - 02/05/2024

Câu 5: Không có đáp án đúng

Đỗ Minh Vũ
17:10 - 27/05/2024

Câu 4:Đáp án là B