Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 13 có đáp án

  • 49 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép chia 28,8 : 6 là:

Xem đáp án
28,8 : 6 = 4,8
Chọn C.

Câu 2:

Phép chia 31,2 : 37 = 0,84 có số dư là:

Xem đáp án
31,2 : 37 = 0,84 (dư 0,12)
Chọn C.

Câu 3:

Một đoạn dây dài 27,36m được chia làm 3 đoạn dây bằng nhau. Vậy mỗi đoạn dây dài:

Xem đáp án
Mỗi đoạn dây dài:
27,36 : 3 = 9,12 (m)
Chọn A.

Câu 4:

Kết quả đúng của phép tính 9,71 : 4 là:

Xem đáp án
9,71 : 4 = 2,42 (dư 0,03)
Chọn C.

Câu 5:

Sợi dây thứ nhất dài 35,5m. Sợi dây thứ hai dài bằng35 sợi dây thứ nhất. Sợi dây thứ hai dài số mét là:

Xem đáp án
Sợi dây thứ hai dài số mét là:
35,5×35=21,3m
Chọn B.

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận