Trắc nghiệm Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn (có đáp án)

  • 578 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình vuông ABCD có chu vi bằng 28cm. Diện tích hình vuông ABCD là:

Xem đáp án

- Ta có cạnh AB = BC = CD = DA = 28 : 4 = 7 cm.- Diện tích hình vuông ABCD = 7 .7 = 49 cm2.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Người ta uốn một đoạn dây đồng vừa đủ thành một hình vuông cạnh 15cm. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.

Xem đáp án

Độ dài đoạn dây đồng đó là:

15 . 4 = 60 (cm)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Mỗi viên gạch hoa hình vuông có cạnh 20 cm. Tính chu vi hình vuông ghép bởi 4 viên gạch hoa như hình vẽ dưới đây:

Xem đáp án

Cạnh của hình vuông là:

20 + 20 = 40 (cm)

Chu vi hình vuông là:

40 . 4 = 160 (cm)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Một hồ nước hình vuông cạnh 30 m. Tính chu vi hồ nước đó.

Xem đáp án

Chu vi hồ nước là:

30 . 4 = 120 (m)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cần bao nhiêu viên gạch hình vuông cạnh 50 cm để lát kín căn phòng có nền là hình vuông có cạnh 12 m?

Xem đáp án

Đổi 50 cm = 0,5 m.

Diện tích một viên gạch là: 0,5.0,5 = 0,25(m2)

Diện tích căn phòng là: 12.12 = 144(m2)

Số viên gạch để lát kín căn phòng là: 144:0,25 = 576 (viên)

Đáp án cần chọn là: D


2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

L

9 tháng trước

Lã Đức Nam

Bình luận


Bình luận