Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 19 (có đáp án): Máy thu thanh (Mới nhất)

  • 409 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Máy thu thanh có mấy khối chính?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Các khối chính của máy thu thanh là: Chọn sóng, khuếch đại cao tần, trộn sóng, dao động ngoại sai, khuếch đại trung tần, tách sóng, khuếch đại âm tần, nguồn nuôi.


Câu 2:

Khối đầu tiên của máy thu thanh là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Sóng được Anten thu sẽ được đưa tới khối chọn sóng đầu tiên.


Câu 3:

Loại sóng điện nào có thể bức xạ và truyền đi xa được?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Sóng điện có tần số từ 10Hz trở lên mới có khả năng bức xạ và truyền đi xa được.


Câu 4:

Sóng điện cao tần sẽ:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Sóng điện có tần số từ 10Hz trở lên mới có khả năng bức xạ và truyền đi xa được.


Câu 5:

Tín hiệu âm tần muốn truyền đi xa phải gửi nhờ vào sóng

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Tín hiệu âm tần không tự bức xạ thành sóng điện từ được, muốn truyền đi xa phải được gửi vào một sóng cao tần


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận