Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 20 (có đáp án): Máy thu hình (Mới nhất)

  • 311 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Máy thu hình sẽ thu nhận tín hiệu nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Máy thu hình là thiết bị nhận và tái tạo lại tín hiệu âm thanh và hình ảnh của đài truyền hình.


Câu 2:

Máy thu hình sẽ tái tạo lại tín hiệu nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Máy thu hình là thiết bị nhận và tái tạo lại tín hiệu âm thanh và hình ảnh của đài truyền hình.


Câu 3:

Tín hiệu nào được xử lí độc lập trong máy thu hình?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Âm thanh và hình ảnh được xử lí độc lập trong máy thu hình.


Câu 4:

Tín hiệu hình ảnh sau khi được xử lí độc lập sẽ được đưa tới:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Sơ đồ nhận và xử lí tín hiệu âm thanh, hình ảnh cho thấy, tín hiệu hình ảnh sau khi được xử lí độc lập sẽ được đưa tới đèn hình.


Câu 5:

Tín hiệu âm thanh sau khi được xử lí độc lập sẽ được đưa tới:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Sơ đồ nhận và xử lí tín hiệu âm thanh, hình ảnh cho thấy, tín hiệu âm thanh sau khi được xử lí độc lập sẽ được đưa tới loa.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận