Trắc nghiệm Đất trên Trái Đất có đáp án

  • 992 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Địa hình có tác động chủ yếu tới sự

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Địa hình có tác động chủ yếu tới sự phân phối nhiệt độ, độ ẩm và tích tụ vật liệu. Nước chảy theo độ dốc của địa hình làm xói mòn đất, rửa trôi các chất dinh dưỡng trong đất. Ở vùng núi cao, nhiệt độ thấp nên quá trình phong hoá diễn ra chậm, vỏ phong hoá mỏng, sự hình thành đất yếu. Ở những nơi bằng phẳng, quá trình bồi tụ chiếm ưu thế, tầng đất dày.


Câu 2:

Hoạt động nào sau đây của con người không làm biến đổi tính chất của đất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Con người không tham gia vào quá trình hình thành đất tự nhiên nhưng lại có vai trò rất quan trọng làm biến đổi đất, tạo ra một số loại đất có tính chất bị biến đổi, như đất trồng lúa nước, đất bạc màu, đất xói mòn trơ sỏi đá,… thông qua các hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp và công nghiệp (khai khoáng, xả thải chất hóa học,…).


Câu 3:

Căn cứ vào yếu tố nào sau đây để phân biệt đất với đá, nước, sinh vật, địa hình?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đất được cấu tạo bởi các thành phần chính bao gồm chất khoáng, chất hữu cơ, không khí và nước. Đặc trưng cơ bản của đất là độ phì => Độ phì chính là căn cứ quan trọng để phân biệt đất với đá, nước, sinh vật và địa hình.


Câu 4:

Nhân tố nào sau đây đóng vai trò trực tiếp trong việc hình thành đất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khí hậu có vai trò rất quan trọng trong quá trình hình thành đất, tác động đến sự phát triển của các nhân tố khác như đá mẹ, địa hình, sinh vật. Hai yếu tố nhiệt độ và lượng mưa của khí hậu có tác động mạnh nhất đến quá trình phong hoá đá và hình thành đất => Khí hậu là nhân tố đóng vai trò trực tiếp trong việc hình thành đất.


Câu 5:

Các nhóm đất có sự khác biệt rất lớn về

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các nhóm đất có sự khác biệt rất lớn về màu sắc, thành phần, độ xốp và bề dày.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận