Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 15 (có đáp án): Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông

  • 6279 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Thủy quyển là lớp nước trên trái đất, bao gồm

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/56 địa lí 10 cơ bản.

Giải thích: B


Câu 2:

Sông ngòi ở khí hậu nào dưới đây có đặc điểm "nhiều nước quanh năm"?

Xem đáp án

Giải thích:  Khí hậu xích đạo có nền nhiệt cao, lượng mưa lớn quanh năm nên sông ngòi cũng nhiều nước quanh năm.

Đáp án: D


Câu 3:

Sông ngòi ở khí hậu nào dưới đây có đặc điểm "sông có lũ lớn vào mùa mưa và cạn vào mùa khô"?

Xem đáp án

Giải thích: Khí hậu nhiệt đới gió mùa có nền nhiệt độ cao, lượng mưa phân bố theo mùa. Mùa lũ tập trung khoảng 75% lượng mưa và mùa cạn lượng mưa chỉ chiếm khoảng 25% nên sông ngòi ở các khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa cũng có lũ lớn vào mùa mưa và cạn vào mùa khô.

Đáp án: B


Câu 4:

Sông ngòi ở khí hậu nào dưới đây có đặc điểm "tổng lượng nước sông hằng năm nhỏ, chủ yếu tập trung vào mùa đông"?

Xem đáp án

Giải thích:  Khí hậu địa trung hải có nền nhiệt cao, lượng mưa nhỏ nhưng mưa lớn lệch hẳn về thu – đông nên sông ngòi ở khu vực có khí hậu địa trung hải cũng có tổng lượng nước sông hằng năm nhỏ, chủ yếu tập trung vào mùa đông.

Đáp án: C


Câu 5:

Sông ngòi ở khí hậu nào dưới đây có đặc điểm "sông có lũ vào mùa xuân"?

Xem đáp án

Giải thích: Các khu vực có khí hậu ôn đới lục địa thường phân bố ở khu vực ôn đới nên đóng băng vào mùa đông. Đến thời kì mùa xuân, băng ở thượng nguồn tan trước, khi nước chảy về hạ lưu băng chưa tan kịp nên các con sông thường có lũ vào mùa xuân.

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hoodson Robin
14:21 - 24/10/2020

đọc cái tên méo biết sông nào luôn, học tiếng anh mười mấy năm trời để đọc mấy t-ừ-p-h-i-ê-n-â-m-n-à-y-h-ả