Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 16 (có đáp án): Sông. Thủy triều. Dòng biển

  • 5874 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Sóng biển là

Xem đáp án

 Giải thích: Mục I, SGK/59 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 2:

Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng biển là do

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/59 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 3:

Thủy triều được hình thành là do

Xem đáp án

Giải thích: Mục II, SGK/59 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 4:

Dao động thủy chiều lớn nhất khi

Xem đáp án

Giải thích: Mục II, SGK/59 địa lí 10 cơ bản

Đáp án: D


Câu 5:

Dao động thủy triều nhỏ nhất khi

Xem đáp án

Giải thích: Mục II, SGK/60 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Thanh Nhã

Bình luận


Bình luận

Tien Nguyen
16:08 - 06/12/2020

Cảm ơn vietjack

Vương Như
21:01 - 28/12/2021

3c

Trần Anh Khôi
10:55 - 02/01/2022

Câu 3: Đáp án là C

Lê Thùy
21:06 - 11/03/2022

3C