Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 19 (có đáp án): Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất

  • 3384 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Phân bố của các thảm thực vật trên trái đất thể hiện rõ ở sự thay đổi theo

Xem đáp án

 Giải thích: Mục mở đầu, SGK/69 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 2:

Khí hậu nhiệt đới gió mùa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào sau đây?

Xem đáp án

 Giải thích: Mục I, SGK/69 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 3:

Khí hậu ôn đới lục địa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào sau đây?

Xem đáp án

 Giải thích: Mục I, SGK/69 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 4:

Khí hậu cận nhiệt địa trung hải có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/69 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án B.


Câu 5:

Khí hậu ôn đới hải dương có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào sau đây?

Xem đáp án

 Giải thích: Mục I, SGK/69 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận