Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 2 (có đáp án): Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản

  • 7510 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 1:

Phương pháp kí hiệu dùng để biểu hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm

Xem đáp án

Đáp án C.

Phương pháp kí hiệu thường dùng để biểu hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể như: các điểm dân cư, các trung tâm công nghiệp, các mỏ khoáng sản, các hải cảng...


Câu 2:

Trong các đối tượng địa lí dưới đây đối tượng nào được thể hiện bằng phương pháp kí hiệu trên bản đồ ?

Xem đáp án

Giải thích : Mục 1, SGK/9 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 3:

Theo quy ước ký hiệu dùng để thể hiện đối tượng địa lí sẽ được đặt ở vị trí như thế nào trên bản đồ?

Xem đáp án

Đáp án A.

Có ba loại kí hiệu thường được sử dụng để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ: kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích. Theo quy ước ký hiệu dùng để thể hiện đối tượng địa lí sẽ được đặt vào đúng vị trí của đối tượng địa lí.


Câu 4:

Phương pháp kí hiệu không chỉ xác định vị trí của đối tượng địa lý mà còn thể hiện được

Xem đáp án

Giải thích : Mục 1, SGK/9 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 5:

Trên bản đồ, khi thể hiện mỏ sắt người ta dùng kí hiệu Δ , đây là dạng ký hiệu nào?

Xem đáp án

Giải thích : Mục 1, SGK/9 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Minh Hiếu

Bình luận


Bình luận

24- Anh Phương
16:39 - 01/11/2021

câu 5 D

Quang Le
20:35 - 05/11/2021

câu 5 sai r ạ