Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 21 (có đáp án): Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

  • 4730 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Quy luật địa đới là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo

 

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/77 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 2:

Nguyên nhân dẫn tới quy luật địa đới là do

 

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/77 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 3:

Vòng đai nóng trên trái đất có vị trí

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/77 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 4:

Vòng đai ôn hòa trên trái đất có vị trí

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/77 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

 


Câu 5:

Vòng đai lạnh trên trái đất có vị trí

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/77 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Hải

Bình luận


Bình luận

Dazai Osamu
20:13 - 29/12/2020

câu 3 : đáp án là C