Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 22 (có đáp án): Dân số và sự gia tăng dân số

  • 6309 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 24 phút

Câu 1:

Nguyên nhân chủ yếu dân số thế giới tăng hay giảm là do

Xem đáp án

Giải thích: Mục II, SGK/83 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 2:

Dân số thế giới tăng hay giảm là do

Xem đáp án

Giải thích: Mục II, SGK/83 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 3:

Dân số thế giới tăng hay giảm là do

Xem đáp án

Giải thích: Mục II, SGK/83 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 4:

Dân số thế giới tăng hay giảm là do

Xem đáp án

Giải thích: Mục II, SGK/83 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 5:

Dân số thế giới tăng hay giảm là do

Xem đáp án

Giải thích: Mục II, SGK/83 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A


3.5

Đánh giá trung bình

50%

0%

0%

50%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Phương Khánh

T

1 năm trước

Thank Nguyên

Bình luận


Bình luận

Dazai Osamu
20:41 - 29/12/2020

câu 1 -> 4 : câu hỏi trùng nhau

Thanh Thuỷ
10:39 - 15/01/2021

câu 1-9 trùng

Dịch Phong
20:54 - 14/12/2021

11b chứ

Ngô Tuấn
21:12 - 22/12/2021

Câu 21, tính sai rồi, thế giới giảm 17% còn các nước đang ptrien giảm 10% nha.