Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 23 (có đáp án): Cơ cấu dân số

  • 5535 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 19 phút

Câu 1:

Cơ cấu dân số được phân ra thành hai loại là

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/89 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 2:

Cơ cấu dân số theo giới là tương quan giữa

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/89 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 3:

Cơ cấu dân số theo giới không ảnh hưởng tới

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/89 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 4:

Cơ cấu dân số thể hiện được tình hình sinh tử, tuổi thọ, khả năng phát triển dân số và nguồn lao động của một quốc gia là

 

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/89 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 5:

Thông thường, nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi được gọi là nhóm

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/89 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

anime tổng hợp channel
20:54 - 03/12/2021

câu 8 là 8