Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 26 (có đáp án): Cơ cấu nền kinh tế

  • 5473 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 22 phút

Câu 1:

Nguồn lực là

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/99 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A.


Câu 2:

Nhân tố nào sau đây là căn cứ để phân loại nguồn lực?

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/99 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B.


Câu 3:

Trong xu thế hội nhập của nền kinh tế thế giới, nguồn lực có tính chất định hướng phát triển có lợi nhất trong việc xây dựng các mối quan hệ giữa các quốc gia là

Xem đáp án

Giải thích: Trong xu thế mở cửa hội nhập, toàn cầu hóa thì nguồn lực bên ngoài, đặc việt là nguồn vốn đầu tư là nguồn lực có tính chất định hướng phát triển có lợi nhất trong việc xây dựng các mối quan hệ giữa các quốc gia với nhau. Đồng thời, tận dụng tốt nguồn vốn sẽ giúp nền kinh tế phát triển nhanh, mạnh, bền vững.

Đáp án: B.


Câu 4:

Căn cứ vào nguồn gốc, nguồn lực được phân thành

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/99 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C.


Câu 5:

Nguồn lực tài nguyên thiên nhiên được coi là nhân tố

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/100 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A.


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

1 năm trước

Quỳnh Anh

Bình luận


Bình luận

Quang Hưng
09:57 - 30/12/2020

9D