Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 27 (có đáp án): Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển

  • 5267 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Vai trò quan trọng nhất của nông nghiệp mà không ngành nào có thể thay thế được là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/103 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 2:

 Đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt nông nghiệp với công nghiệp là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/104 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 3:

Để đẩy mạnh thâm canh trong sản xuất nông nghiệp cần phải

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/104 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 4:

Trong sản xuất nông nghiệp cần hiểu biết và tôn trọng các quy luật tự nhiên vì

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/104 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 5:

Đặc điểm điển hình của sản xuất nông nghiệp, nhất là trong trồng trọt đó là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/104 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Duyên Nguyễn

Bình luận


Bình luận

Khải Trần Quang
14:37 - 07/05/2021

Câu 15 đáp án c mà

Nguyễn Duy Phương Phi
17:47 - 11/04/2022

Câu 1 đáp án là C

Nguyễn Duy Phương Phi
17:47 - 11/04/2022

Câu 15 đáp án là C