Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 28 (có đáp án): Địa lí ngành trồng trọt

  • 6089 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 19 phút

Câu 1:

Nhận định nào dưới đây thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng của sản xuất cây lương thực?

Xem đáp án

 Giải thích: Mục I, SGK/107 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B.


Câu 2:

Cây lúa gạo thích hợp với điều kiện sinh thai nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/108 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D.


Câu 3:

Cây lúa gạo chủ yếu phân bố ở vùng có khí hậu thế nào?

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/108 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A.


Câu 4:

Nhận định nào sau đây thể hiện đặc điểm sinh thái của cây lúa mì?

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/108 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C.


Câu 5:

Cây lúa mì chủ yếu phân bố ở vùng có khí hậu thế nào?

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/108 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
21:06 - 20/01/2022

tem