Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 32 (có đáp án): Địa lí các ngành công nghiệp (Phần 1)

  • 17361 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 17 phút

Câu 1:

Ngành công nghiệp nào sau đây được cho là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật?

Xem đáp án

Đáp án C.

Công nghiệp năng lượng có vai trò là ngành quan trọng, cơ bản của nền kinh tế, cơ sở để phát triển  công nghiệp hiện đại và là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật.


Câu 2:

Ngành công nghiệp năng lượng bao gồm những phân ngành nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/121 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 3:

Ngành khai thác than có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/121 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 4:

Khoáng sản nào sau đây được coi là "vàng đen" của nhiều quốc gia?

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/121 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 5:

Từ dầu mỏ người ta có thể sản xuất ra được nhiều loại sản phẩm khác nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/121 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A

 


4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

H

3 năm trước

Huỳnh Anh Tùng

T

3 năm trước

Trần Hoàng My

Bình luận


Bình luận

Văn Thi Vân Anh
11:54 - 22/05/2020

Là than đá chứ?

Duong Ngoc Bao
16:06 - 21/06/2020

xem sách đi b eiii :v trong sách có đó

Ngọc Minh
07:57 - 25/03/2021

than đá chứ.Vì than có trữ lượng 13000 tỉ tấn trong đó 3/4 là than đá ....trích SGK

Hân Ngọc
20:39 - 28/06/2020

ủa gì khai thác than, khai thác dầu và CN điện lực mà huhu

Hân Ngọc
20:42 - 28/06/2020

trữ lượng than lớn nhất là than đá mà

Duyên Nguyễn
12:26 - 28/02/2021

câu 2: D mà

Duyên Nguyễn
12:27 - 28/02/2021

câu 11 C