Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 32 (có đáp án): Địa lí các ngành công nghiệp (Phần 2)

  • 11332 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 18 phút

Câu 1:

Ngành nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới?

Xem đáp án

Giải thích: Mục IV, SGK/127 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 2:

Nhận định nào sau đây không khải là đặc điểm của ngàng công nghiệp điện tử - tin học?

Xem đáp án

Giải thích: Mục IV, SGK/127 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 3:

Sản phẩm của ngành công nghiệp điện tử - tin học bao gồm có

Xem đáp án

Giải thích: Mục IV, SGK/127 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 4:

Ti vi màu, cát sét, đồ chơi điện tử, đầu đĩa là sản phẩm của nhóm ngành công nghiệp điện tử tin học nào sau đây?

 

Xem đáp án

Giải thích: Mục IV, SGK/127 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 5:

Thiết bị công nghệ, phần mềm là sản phẩm của nhóm ngành công nghiệp điện tử - tin học nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục IV, SGK/127 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Quang Hưng
08:49 - 24/03/2021

Câu 10 C

Ly Ly
04:31 - 31/03/2021

12 D

le huong
00:06 - 01/04/2021

Câu 10C

Chang Anh
21:55 - 19/05/2021

17D có fai ko ạ?

Bamboo Shineyou
10:39 - 23/02/2022

12 B