Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 35 (có đáp án): Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các

  • 13273 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 18 phút

Câu 1:

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, người ta thường chia các ngành dịch vụ ra thành mấy nhóm?

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/134 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 2:

Các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, dịch vụ nghề nghiệp thuộc về nhóm ngành nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/134 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 3:

Dịch vụ tiêu dùng bao gồm có

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/134 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 4:

Nhận định nào dưới đây không thuộc vai trò của các ngành dịch vụ?

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/134 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 5:

Nhân tố ảnh hưởng tới sức mua, nhu cầu dịch vụ là

Xem đáp án

Giải thích: Mục II, SGK/135 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Công Tiến Lâm

H

3 năm trước

Huyền Nguyễn

l

2 năm trước

lunglinh le

L

2 năm trước

LÊ NGỌC TRÂM

Bình luận


Bình luận

Kuraha Anika Sama
17:32 - 19/06/2020

sai rồi còn đâu?