Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 38 (có đáp án): Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào

  • 2449 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 18 phút

Câu 1:

Kênh nào sau đây nối liền Địa Trung Hải và Biển Đỏ?

Xem đáp án

Giải thích: Mục III, SGK/149 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 2:

Kênh Xuy-ê được đào cắt ngang qua eo đất Xuy-ê của quốc gia nào?

Xem đáp án

Giải thích: Mục III, SGK/149 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 3:

Tại sao tàu qua kênh Xuy-ê không cần âu tàu như ở kênh Pa-na-ma?

Xem đáp án

Giải thích: Mục III, SGK/149 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 4:

Hiện nay, kênh đào Xuy-ê thuộc sở hữu của quốc gia nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục III, SGK/149 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 5:

Khi kênh đào Xuy-ê bị đóng cửa các nước bị tổn thất lớn nhất là

Xem đáp án

Giải thích: Mục III, SGK/149 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thị Hoà
22:08 - 11/06/2020

Đáp án đúng là c mà sao lại tích a

Nguyễn Thị Hoà
22:12 - 11/06/2020

Câu 12 1999 mà sao tích 1997

Nguyễn Thị Hoà
22:15 - 11/06/2020

Câu 15 41%

Nguyễn Thị Hoà
22:17 - 11/06/2020

16-b