Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 40 (có đáp án): Địa lí ngành thương mại

  • 6280 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Thị trường được hiểu là

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/154 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 2:

Để đo giá trị của hàng hóa và dịch vụ cần có vật ngang giá. Vật ngang giá hiện đại là gì?

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/154 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 3:

Theo quy luật cung-cầu, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/154 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 4:

Khi cung nhỏ hơn cầu thì giá cả

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/154 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 5:

Thương mại là khâu nối giữa sản xuất với tiêu dùng thông qua

Xem đáp án

Giải thích: Mục II, SGK/154 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B


4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Dat Thanh

D

2 năm trước

Dương Dương Thái

L

2 năm trước

Luna Nguyễn

Bình luận


Bình luận