Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 6 (có đáp án): Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

  • 13401 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 29 phút

Câu 1:

Ở nơi mặt trời lên thiên đỉnh, vào đúng giữa trưa, tia sáng mặt trời sẽ tạo với bề mặt một góc là

Xem đáp án

Giải thích : Hiện tượng Mặt Trời ở đúng đỉnh đầu lúc 12 giờ trưa được gọi là Mặt Trời lên thiên đỉnh. Ở nơi mặt trời lên thiên đỉnh thì tia sáng mặt trời sẽ tạo với bề mặt một góc là 90(tia sáng mặt trời chiếu thắng góc với tiếp tuyến ở bề mặt đất).

Đáp án: A


Câu 2:

Chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời là

Xem đáp án

Đáp án C.

Chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời là chuyển động do ảo giác của Mặt Trời trong năm giữa hai chí tuyến. Ngoài phạm vi khu vực nội chí tuyến không nhìn thấy hiện tượng này.


Câu 3:

Trên bề mặt Trái Đất nơi được Mặt Trời lên thiên đỉnh 2 lần trong năm là

Xem đáp án

Đáp án C.

Ở trên bề mặt Trái Đất các khu vực trong vùng nội chí tuyến có Mặt Trời lên thiên đỉnh 2 lần trong năm, đường chí tuyến Bắc và Nam có Mặt Trời lên thiên đỉnh 1 lần, còn khu vực ngoại chí tuyến không có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh.


Câu 4:

Trên bề mặt trái đất nơi được mặt trời lên thiên đình một lần trong năm là

Xem đáp án

Giải thích : Mục I (hình 6.1), SGK/22 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 5:

Trên bề mặt Trái Đất nơi không có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh trong năm là

Xem đáp án

Đáp án D.

Ở trên bề mặt Trái Đất các khu vực trong vùng nội chí tuyến có Mặt Trời lên thiên đỉnh 2 lần trong năm, đường chí tuyến Bắc và Nam có Mặt Trời lên thiên đỉnh 1 lần, còn khu vực ngoại chí tuyến không có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh.


4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Đàn Thị Đúm

gbc
U

2 năm trước

Uyên phạm phương

H

2 năm trước

Huyền Vũ

P

2 năm trước

Phương giang

Bình luận


Bình luận

Trần Thị Minh Thùy
18:53 - 21/10/2021

câu 11 đáp án C

24- Anh Phương
17:59 - 01/11/2021

câu 4 là B

24- Anh Phương
18:53 - 01/11/2021

câu 29 B

Anh Lê
11:04 - 04/11/2021

câu 4 B

Anh Lê
11:12 - 04/11/2021

câu 29 B