Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 7 (có đáp án): Cấu trúc Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

  • 7329 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Trái đất gồm 3 lớp, từ ngoài vào trong bao gồm có

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/25 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 2:

Thạch quyển bao gồm có

Xem đáp án

Đáp án C.

Thạch quyển là lớp vỏ cứng ngoài cùng nhất của các hành tinh có đất đá. Trên Trái Đất, thạch quyển bao gồm lớp vỏ và tầng trên cùng nhất của lớp phủ, được kết nối với lớp vỏ. Thạch quyển bị chia nhỏ ra thành các mảng khác nhau.


Câu 3:

Vật chất ở nhân trái đất có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/27 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 4:

So với vỏ lục địa thì vỏ đại dương có

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/26 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 5:

Cơ chế làm cho các mảng kiến tạo có thể dịch chuyển được trên lớp manti là

Xem đáp án

Đáp án D.

Cơ chế làm cho các mảng kiến tạo có thể dịch chuyển được trên lớp manti là sự hoạt động của các dòng đối lưu vật chất nóng chảy trong lòng Trái Đất.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Thị Trà My

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Nope
21:00 - 15/11/2021

câu 8: Đáp án A mà sao phần lời giải lại là C ạ ? : D