Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 8 (có đáp án): Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

  • 8339 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nội lực là

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/29 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 2:

Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là

Xem đáp án

Đáp án A.

Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là nguồn năng lượng ở trong lòng Trái Đất như: năng lượng của sự phân hủy các chất phóng xạ, sự dịch chuyển các dòng vật chất theo trọng lực, phản ứng hóa học…


Câu 3:

Vận động làm cho các lục địa được nâng lên hay hạ xuống các lớp đất đá bị uốn nếp hay đứt gãy gọi chung là

Xem đáp án

Đáp án D.

Vận động làm cho các lục địa được nâng lên hay hạ xuống các lớp đất đá bị uốn nếp hay đứt gãy gọi chung là vận động kiến tạo. Vận động kiến tạo có vận động theo phương thẳng đứng và vận động theo phương nằm ngang.


Câu 4:

Vận động của vỏ Trái Đất theo phương thẳng đứng (còn gọi là vận động nâng lên và hạ xuống) có đặc điểm là

Xem đáp án

Đáp án C.

Vận động theo phương thẳng đứng

- Là vận động nâng lên và hạ xuống của vỏ Trái Đất.

- Xảy ra rất chậm và trên một diện tích lớn.

- Tác động:

+ Làm cho bộ phận này của lục địa được nâng lên, trong khi bộ phận khác bị hạ xuống, sinh ra hiện tượng biển tiến và biển thoái.

+ Diện tích lục địa hay đại dương được phân bố lại.


Câu 5:

Hệ quả của vận động theo phương thẳng đứng là

Xem đáp án

Đáp án C.

Vận động của Vỏ Trái Đất theo phương thẳng đứng xảy ra rất chậm và trên diện tích lớn, làm cho bộ phận này của lục địa được nâng lên, trong khi bộ phận khác lại bị hạ xuống, sinh ra hiện tượng biển tiến và biển thoái.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nhi Yến

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
10:23 - 07/11/2021

Rất tuyệt vời