Trắc nghiệm Địa lí 10 Chương 3 (có đáp án): Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

  • 1753 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Khu vực nào sau đây có lượng mưa lớn do tác động của khí áp thấp

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Khu vực nào sau đây có lượng mưa rất thấp do tác động của khí áp cao

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Các loại gió nào sau đây thường mang lại lượng mưa nhiều

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Các loại gió nào sau đây thường mang lại lượng mưa rất thấp

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Mưa ở sâu trong các lục địa do nguyên nhân nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án D


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

1 năm trước

thành nguyễn

Bình luận


Bình luận