Trắc nghiệm Địa lí 10 Chương 3 (có đáp án): Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

  • 1813 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Thổ nhưỡng là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Vai trò của đá gốc đối với sự hình thành đất thể hiện ở

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Yếu tố khí hậu nào sau đây ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành đất

Xem đáp án

Đáp án A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận