Trắc nghiệm Địa Lí 10 Chương 5 (có đáp án): Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

  • 2486 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Tiêu chí nào sau đây được dùng để thể hiện tình hình phân bố dân cư trên một lãnh thổ?

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Tiêu chí được dùng để thể hiện tình hình phân bố dân cư trên một lãnh thổ là: Mật độ dân số.


Câu 2:

Mật độ dân số ở khu vực thành thị được xác định bằng

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Mật độ dân số ở khu vực thành thị được xác định bằng: Dân số thành thị/Diện tích thành thị (người/km2).


Câu 3:

Nhận định nào sau đây đúng về mật độ dân số?

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Nhận định đúng về mật độ dân số là: Việc tính toán mật độ dân số trên một lãnh thổ càng nhỏ càng đảm bảo tính chính xác và gần thực tế hơn.


Câu 4:

Năm 2006, dân số Việt Nam là 84.156.000 người, diện tích nước ta là 331.212 km2. Mật độ dân số nước ta thời điểm này là

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Năm 2006, dân số Việt Nam là 84.156.000 người, diện tích nước ta là 331.212 km2. Mật độ dân số nước ta thời điểm này là 254 người/km2. Chú ý công thức: MĐDS = Dân số/diện tích (người/km2) 


Câu 5:

Năm khu vực nào sau đây có mật độ dân số cao nhất thế giới?

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Năm khu vực có mật độ dân số cao nhất thế giới là: Tây Âu, Caribê, Trung - Nam Á, Đông Á, Đông Nam Á.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
22:56 - 26/12/2021

tem