Trắc nghiệm Địa Lí 10 Chương 7 (có đáp án): Địa lí ngành chăn nuôi

  • 1494 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Ngành chăn nuôi có ảnh hưởng như thế nào đến ngành trồng trọt?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Ngành chăn nuôi có ảnh hưởng như thế nào đến ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Đặc điểm nào sau đây là của ngành chăn nuôi?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Sự phát triển và phân bố của ngành chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Phần lớn nguồn thức ăn của ngành chăn nuôi hiện nay là từ

Xem đáp án

Đáp án B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận