Trắc nghiệm Địa Lí 10 Chương 7: Địa lí ngành trồng trọt (có đáp án)

  • 1639 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cây lương thực không vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

9/10 sản lượng lúa gạo của thế giới tập trung ở vùng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Cây lúa gạo có đặc điểm sinh thái nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận