Trắc nghiệm Địa Lí 10 Chương 9 (có đáp án): Địa lí ngành thương mại

  • 1703 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Thị trường là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Vật ngang giá hiện đại là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Khi cung > cầu, giá cả trên thị trường có xu hướng

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Giá cả có xu hướng tăng lên khi

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Xuất siêu xảy ra khi

Xem đáp án

Đáp án A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận