Trắc nghiệm Địa lí ngành du lịch có đáp án

  • 807 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tổ chức Du lịch Thế giới viết tắt là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ngày 27-9 được chọn là ngày Du lịch thế giới kể từ năm 1980 do Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đặt ra nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của du lịch trong cộng đồng quốc tế. Mỗi năm, UNWTO lựa chọn một chủ đề khác nhau. Năm 2017, chủ đề “Du lịch và việc làm - Tương lai tươi sáng cho tất cả” với thông điệp trên khắp thế giới, đem lại nhiều triệu việc làm và thúc đẩy kinh tế phát triển ở cả cấp địa phương và quốc gia.


Câu 2:

Nhân tố nào sau đây là cơ sở hình thành các điểm du lịch và sự đa dạng của sản phẩm du lịch?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hoá ảnh hưởng đến cơ sở hình thành các điểm du lịch; sự đa dạng và hấp dẫn của sản phẩm du lịch.


Câu 3:

Ngành du lịch có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ngành du lịch có một số đặc điểm nổi bật sau:

- Hoạt động du lịch thường gắn với tài nguyên du lịch, khách du lịch phải đến nơi có tài nguyên du lịch nhờ các dịch vụ du lịch để thoả mãn nhu cầu của mình.

- Nhu cầu của khách du lịch rất đa dạng và phong phú, thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào thu nhập, nghề nghiệp, độ tuổi,..

- Hoạt động du lịch thường có tính mùa vụ.


Câu 4:

Nước có phát thải khí nhà kính lớn nhất trên thế giới là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp các nước phát triển đã phát ra một lượng khí thải rất lớn ra môi trường gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính trong đó Hoa Kì là nước xả thải lượng khí lớn nhất trên thế giới hiện nay.


Câu 5:

Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận điểm đến của khách du lịch?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vị trí địa lí ảnh hưởng đến sự liên kết, đầu tư phát triển du lịch; khả năng tiếp cận điểm đến của khách du lịch.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận