Trắc nghiệm Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất có đáp án

  • 1402 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Giờ địa phương giống nhau tại các địa điểm cùng ở trên cùng một

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trái Đất có dạng hình khối cầu và tự quay quanh trục từ tây sang đông, nên ở cùng một thời điểm, người đứng ở các kinh tuyến khác nhau sẽ nhìn thấy Mặt Trời ở các độ cao khác nhau, vì vậy các địa điểm thuộc các kinh tuyến khác nhau sẽ có giờ khác nhau, đó là giờ địa phương (hay giờ mặt trời).


Câu 2:

Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất không phải là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng sự luân phiên ngày đêm trên Trái Đất; hiện tượng giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày; lệch hướng chuyển động của các vật thể.

- Hiện tượng mùa là hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất.


Câu 3:

Thời kì chuyển động biểu kiến Mặt Trời tại Nam bán cầu, các nước theo dương lịch ở bán cầu Bắc là mùa

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thời kì chuyển động biểu kiến Mặt Trời tại Bắc bán cầu, các nước theo dương lịch ở bán cầu Bắc là mùa xuân và hạ. Còn bán cầu Nam các nước theo dương lịch là mùa thu và đông.


Câu 4:

Mùa xuân ở các nước theo dương lịch tại bán cầu Bắc được tính từ ngày

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Mùa xuân ở các nước theo dương lịch tại bán cầu Nam được tính từ ngày 23/9. Còn mùa xuân ở các nước theo dương lịch tại bán cầu Bắc được tính từ ngày 21/3.


Câu 5:

Để phù hợp với thời gian nơi đến, khi đi từ phía tây sang phía đông qua kinh tuyến đổi ngày, cần

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Người ta quy định lấy kinh tuyến 180° đi qua giữa múi số 12 ở Thái Bình Dương làm đường chuyển ngày quốc tế. Nếu đi từ phía tây sang phía đông (theo chiều tự quay của Trái Đất) qua kinh tuyến 180° thì lùi lại một ngày lịch, còn nếu đi từ phía đông sang phía tây qua kinh tuyến 180° thì phải tăng thêm một ngày lịch. Trong thực tế đường chuyển ngày quốc tế không phải là đường thẳng mà cũng thay đổi theo biên giới quốc gia.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

o

1 năm trước

oanh nguyễn

Bình luận


Bình luận