Trắc nghiệm Khí quyển, các yếu tố của khí hậu có đáp án

  • 1734 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Loại gió nào sau đây không phải là gió thường xuyên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất là: gió Mậu dịch, gió Tây ôn đới và gió Đông cực. Còn gió mùa thổi theo mùa, nơi có gió mùa điển hình là Nam Á và Đông Nam Á.


Câu 2:

Nguồn bức xạ từ Mặt Trời đến Trái Đất phân bố lớn nhất ở

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nguồn bức xạ từ Mặt Trời đến Trái Đất phân bố lớn nhất ở bề mặt Trái Đất hấp thụ.


Câu 3:

Không khí ở tầng đối lưu bị đốt nóng chủ yếu do nhiệt của

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Không khí ở tầng đối lưu bị đốt nóng chủ yếu do nhiệt của bức xạ mặt đất.


Câu 4:

Nơi nào sau đây có mưa ít?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ở vùng áp cao không khí bị nén xuống không bốc lên cao được và chỉ có gió thổi đi nên ít mưa như chí tuyến và cực -> Khu vực thường xuyên có gió lớn thổi đi thì có mưa ít.


Câu 5:

Bán cầu Nam có nhiệt độ trung bình năm thấp hơn ở bán cầu Bắc là do

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Bán cầu Nam có nhiệt độ trung bình năm thấp hơn ở bán cầu Bắc là do ở bán cầu Nam diện tích đại dương lớn hơn, thời gian chiếu sáng trong năm ít hơn.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận