Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 13 (có đáp án): Nước Mĩ giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

  • 8376 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 17 phút

Câu 1:

Thời kì phồn vinh của kinh tế Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX được biểu hiện như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…69...SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Câu 2:

Thời kì phồn vinh của nền kinh tế Mĩ chấm dứt khi

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang…70...SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Câu 3:

Cuộc khủng hoàng kinh tế 1929 - 1933 ở nước Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang…70...SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Câu 4:

Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình thị trường chứng khoán Mĩ trong ngày 29 – 10 – 1929?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang…71...SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Câu 5:

Khủng hoảng kinh tế ở Mĩ diễn ra trầm trọng nhất vào năm nào?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang…71...SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Suni Hồng

N

2 năm trước

Nguyễn Thị Mai

Bình luận


Bình luận