Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 5 (có đáp án) Châu Phi và khu vực Mỹ LaTinh

  • 5076 lượt thi

  • 43 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình kinh tế châu Phi trước khi thực dân châu Âu xâm lược?

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…1….Trang…26…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục…1….Trang…26…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Lí do chính khiến các nước thực dân phương Tây đua nhau xâm lược châu Phi từ giữa thế kỉ XIX là gì?

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục…1….Trang…26…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Năm 1882, nước thực dân nào độc chiếm Ai Cập và kiểm soát kênh đào Xuy-ê?

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục…1….Trang…27…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Việc phân chia thuộc địa giữa các nước đế quốc ở châu Phi căn bản đã hoàn thành vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…1….Trang…27…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận