Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 8 (có đáp án): Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (P1)

  • 1978 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 23 phút

Câu 1:

Các tác phẩm của tác giả nào dưới đây được Lê-nin đánh giá như “tấm gương phản chiếu cách mạng Nga”?

Xem đáp án

Lép Tôn-xtôi (1828-1910), nhà văn Nga nổi tiếng với các tác phẩm: Chiến tranh và hòa bình, An-na Ka-rê-ni-na, Phục sinh. Với chủ nghĩa hiện thực phê phán, qua các tác phẩm của mình, ông đã chống lại trật tự xã hội phong kiến Nga hoàng, ca ngợi phẩm chất của người dân Nga trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Lê-nin đã đánh giá tác phẩm của Tôn-xtôi như “Tấm gương phản chiến cách mạng Nga”

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

“Nhật kí người điên” và “AQ chính truyện” là các tác phẩm của nhà văn Trung Quốc nổi tiếng nào?

Xem đáp án

Lỗ Tấn (1881 - 1936) là nhà văn cách mạng nổi tiếng Trung Quốc, người đặt nền móng cho văn học hiện đại Trung Hoa với các tác phẩm lớn như: Nhật kí người điên, AQ chính truyện, …

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Nơi tụ hội nhiều nhà văn hóa lớn của thế giới cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

Xem đáp án

Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, ở Pa-ri (Pháp) đã tụ họp nhiều nhà văn hóa lớn, trong đó có các họa sĩ danh tiếng như: Van Gốc (Hà Lan), Phu-gi-ta (Nhật Bản), Pi-cát-xô (Tây Ban Nha), Lê-vi-tan (Nga),…

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Những nhà thơ, nhà văn tiêu biểu của phương Đông thời kì cận đại bao gồm

Xem đáp án

- Lỗ Tấn: nhà văn cách mạng Trung Quốc.

- Hô-xe Ri-dan: nhà văn, nhà thơ lớn Phi-lip-pin.

- Ra-bin-đra-nát Ta-go: nhà thơ Ấn Độ.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Chủ đề chính trong tác phẩm “Đừng động vào tôi” của nhà thơ Hôxê Ridan là

Xem đáp án

Hôxê Ridan, nhà văn, nhà thơ lớn của Phi-lip-pin với tác phẩm tiêu biểu như “Đừng động vào tôi” đã tố cáo tội ác của kẻ thù xâm lược và miêu tả cuộc kháng chiến giành độc lập của nhân dân Phi-lip-pin.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận