Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) (P1) có đáp án

  • 7669 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 31 phút

Câu 1:

Tháng 9/1953, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đề ra chủ trương tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu nhằm

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Nava đề ra kế hoạch quân sự mới, hi vọng sẽ giành thắng lợi trong thời gian bao lâu ?  

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Trong bước 1 của Kế hoạch Nava, Pháp tập trung giữ thế phòng ngự chiến lược ở đâu ?  

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

8 tháng trước

Nguyễn T. Quyên

Bình luận


Bình luận

Trần Khánh Nguyên
00:06 - 03/01/2022

câu 18B

Trần Khánh Nguyên
00:07 - 03/01/2022

câu 19B

Bee Tee
17:25 - 20/03/2022

Câu 13 Giải thích thì ghi là "Đáp án D" nhưng chọn trong hệ thống thì đáp án B mới đúng :(