ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 MÔN LỊCH SỬ CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (ĐỀ 1)

  • 749 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 2:

Hai cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật mà nhân loại đã trải qua là những cuộc cách mạng nào, diễn ra vào thời gian nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Đặc trưng cơ bản của cách mạng khoa học – kĩ thuật là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Điểm khác nhau cơ bản của khoa học khác với kĩ thuật là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Nguồn gốc sâu xa chung của hai cuộc cách mạng: cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX và cách mạng khoa học – kĩ thuật thế kỉ XX là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận