Trắc nghiệm Lực điện từ có đáp án (Nhận biết - Thông hiểu)

  • 800 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường, không song song với đường sức từ thì:

Xem đáp án

Dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường, không song song với đường sức từ thì chịu tác dụng của lực điện từ.


Câu 2:

Dùng quy tắc nào dưới đây để xác định chiều của lực điện từ?

Xem đáp án

Khi biết chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn thẳng, chiều đường sức từ, quy tắc bàn tay trái giúp ta xác định được chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn.

=> Quy tắc bàn tay trái dùng xác định chiều của lực điện từ


Câu 3:

Quy tắc bàn tay trái được xác định?

Xem đáp án

Quy tắc bàn tay trái:Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực điện từ.


Câu 4:

Chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn phụ thuộc vào:

Xem đáp án

Muốn xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt tại một điểm trong từ trường thì cần phải biết chiều của dòng điện và chiều của đường sức từ tại điểm đó

=> Chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn phụ thuộc vào chiều của dòng điện trong dây dẫn và chiều của đường sức từ.


Câu 5:

Khi dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được đặt song song với các đường sức từ thì lực điện từ có hướng như thế nào?

Xem đáp án

Khi dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được đặt song song với các đường sức từ thì không có lực điện từ .


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận