Trắc nghiệm Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp có đáp án

  • 1326 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Địa lí có những đóng góp giá trị cho

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong mọi lĩnh vực kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, dịch vụ,...), cho đến văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng, Địa lí đều có những đóng góp giá trị, góp phần xây dựng nền kinh tế - xã hội phát triển và bền vững.


Câu 2:

Nhóm nghề nghiệp liên quan đến thành phần tự nhiên là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nhóm nghề nghiệp liên quan đến thành phần tự nhiên (khí hậu học, thổ nhưỡng học, địa chất, trồng trọt, chăn nuôi, thiết kế quy hoạch các công trình nông nghiệp, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường,...).


Câu 3:

Môn Địa lí liên quan chặt chẽ với

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Môn Địa lí liên quan chặt chẽ với bản đồ, lược đồ, sơ đồ, bảng số liệu,... và với việc tìm hiểu thực tế địa phương bên ngoài trường học.


Câu 4:

Nhóm nghề nghiệp liên quan đến tự nhiên tổng hợp là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nhóm nghề nghiệp liên quan đến tự nhiên tổng hợp (môi trường, tài nguyên thiên nhiên,...).


Câu 5:

Địa lí giúp các em có được những hiểu biết cơ bản về

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Địa lí giúp các em có được những hiểu biết cơ bản về khoa học địa lí, khả năng ứng dụng kiến thức địa lí trong đời sống, củng cố và mở rộng nền tảng tri thức, kĩ năng phổ thông, tạo cơ sở vững chắc để các em tiếp tục theo học các ngành nghề liên quan, đồng thời giáo dục cho các em lòng yêu nước, tinh thần hợp tác quốc tế, nhận thức đúng đắn và có trách nhiệm với môi trường.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận