Trắc nghiệm Ôn tập chương 1 có đáp án

  • 861 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Các viết tập hợp nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Các phần tử của tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn { }, cách nhau bởi dấu “:”.

Nên cách viết đúng là A = {1; 2; 3; 4}.

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Cho các cách viết sau: A = {a, b, c, d}; B = {2; 13; 45}; C = (1; 2; 3); D = 1. Có bao nhiêu cách viết tập hợp là đúng trong các cách viết trên?

Xem đáp án

Các phần tử của tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn { }, cách nhau bởi dấu “:”.

Nên cách viết đúng là B = {2; 13; 45}

Vậy có 1 cách viết đúng.

Chọn đáp án A.


Câu 3:

 Viết tập hợp P các chữ cái tiếng Việt trong cụm từ: “HỌC SINH”.

Xem đáp án

Các chữ cái tiếng Việt trong cụm từ “HỌC SINH” lần lượt là: H; O; C; S; I; N; H.

Mà trong tập hợp, mỗi phần tử ta chỉ liệt kê một lần, nên ta thấy trong từ “HỌC SINH” có hai chữ cái H, vậy khi viết tập hợp ta chỉ cần liệt kê một lần.

Do đó ta viết: P = {H; O; C; S; I; N}.

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Cho hình vẽ

 Cho hình vẽ Tập hợp K là:D. K = {1, 2, 3, a, b} (ảnh 1)

Tập hợp K là:

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ ta thấy các phần tử 1; 2; 3; a; b nằm trong vòng kín biểu diễn tập hợp K, nên các phần tử này thuộc tập hợp K, hơn nữa ta biểu diễn các phần tử trong tập hợp ngăn cách nhau bởi dấu “;”, do đó ta viết tập hợp K là:

K = {1; 2; 3; a; b}.

Chọn đáp án C.


Câu 5:

Trường hợp nào sau đây chỉ tập hợp số tự nhiên?

Xem đáp án

Các số 0, 1, 2, 3, 4 … là các số tự nhiên.

Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là , tức là = {0; 1; 2; 3; 4; …}.

Chọn đáp án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nam Nguyễn Tuấn
21:52 - 24/03/2022

o

phong tien
20:51 - 03/05/2022

câu 3 là a mà sao b là đúng b {H; O; C; S; I; N}

Minh
20:15 - 26/12/2022

Trong tập hợp không được lặp lại mà bạn??

Minh
20:18 - 26/12/2022

Câu 21: đề bài chả rõ gì nhỉ???

Phạm Gia Bảo
14:26 - 19/02/2023

bài hơi ảo :>

37 Lê Minh Hoàng
19:21 - 02/08/2023