Trắc nghiệm Ôn tập chương 11 có đáp án

  • 718 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động, sản xuất công nghiệp được chai thành hai nhóm chính là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động, sản xuất công nghiệp được chai thành hai nhóm chính là công nghiệp khai thác và công nghiệp chế biến.


Câu 2:

Hình thức cơ bản nhất để tiến hành hoạt động công nghiệp là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hình thức cơ bản nhất để tiến hành hoạt động công nghiệp là các xí nghiệp công nghiệp.


Câu 3:

“Khu công nghiệp tập trung” còn có tên gọi khác là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

“Khu công nghiệp tập trung” còn có tên gọi khác là khu chế xuất.


Câu 4:

Một số hoạt động sản xuất công nghiệp có tác động tiêu cực tới môi trường hiện nay do

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Công nghiệp có tác động lớn tới môi trường như tạo ra môi trường mới, góp phần cải thiện chất lượng môi trường. Tuy nhiên, một số hoạt động sản xuất công nghiệp hiện nay do sử dụng công nghệ lạc hậu nên có tác động tiêu cực tới môi trường.


Câu 5:

Ngành công nghiệp nào sau đây thường gắn chặt với nông nghiệp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Công nghiệp chế biến thực phẩm sử dụng sản phẩm của ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản => Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm thường gắn chặt với nông nghiệp.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận