Trắc nghiệm Ôn tập chương 12 có đáp án

  • 915 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Ngành tài chính - ngân hàng không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Tài chính ngân hàng gồm hai bộ phận khăng khít với nhau là tài chính và ngân hàng.

- Tài chính ngân hàng là một lĩnh vực rất rộng, bao gồm nhiều hoạt động.

- Do tính rủi ro cao và có phản ứng dây chuyền trong hệ thống nên sản phẩm tài chính ngân hàng thường được thực hiện theo những quy trình nghiêm ngặt.

- Khách hàng lựa chọn dịch vụ tài chính ngân hàng dựa vào tính thuận tiện, sự an toàn, lãi suất và phí dịch vụ. Chất lượng sản phẩm thường chỉ có thể được đánh giá trong và sau khi sử dụng dịch vụ.


Câu 2:

Ngành du lịch có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ngành du lịch có một số đặc điểm nổi bật sau:

- Hoạt động du lịch thường gắn với tài nguyên du lịch, khách du lịch phải đến nơi có tài nguyên du lịch nhờ các dịch vụ du lịch để thoả mãn nhu cầu của mình.

- Nhu cầu của khách du lịch rất đa dạng và phong phú, thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào thu nhập, nghề nghiệp, độ tuổi,..

- Hoạt động du lịch thường có tính mùa vụ.


Câu 3:

Hoạt động nào sau đây thuộc dịch vụ tiêu dùng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Người ta thường chia dịch vụ thành ba nhóm:

- Dịch vụ kinh doanh: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải hàng hóa, bưu chính viễn thông,…

- Dịch vụ tiêu dùng: bán buôn, bán lẻ, y tế, giáo dục, thể dục, thể thao, du lịch,...

- Dịch vụ công: hành chính công, hoạt động đoàn thể, thủ tục hành chính, vệ sinh môi trường,...


Câu 4:

Nhân tố nào dưới đây là nhân tố quyết định sự phát triển của du lịch Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nhân tố quyết định sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam là các loại di sản văn hóa, lịch sử và tài nguyên thiên nhiên.


Câu 5:

Hai tuyến đường sông quan trọng nhất ở châu Âu hiện nay là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hai tuyến đường sông quan trọng nhất ở châu Âu hiện nay là Rai-nơ và Đa-nuýp.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận