Trắc nghiệm Ôn tập chương 2 có đáp án

  • 832 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Viết số sau: âm bốn trăm hai mươi ba.

Xem đáp án

Số âm bốn trăm hai mươi ba được viết là – 423.

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Cho các số: – 8; – 67; 0; 23; 58. Có bao nhiêu số nguyên âm trong các số đã cho?

Xem đáp án

Trong các số đã cho, có hai số là số nguyên âm, đó là – 8 và – 67.

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Số phần tử của tập hợp số nguyên âm là

Xem đáp án

Các số – 1, – 2, – 3, … là các số nguyên âm.

Do đó tập hợp các số nguyên âm có vô số phần tử.

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Nếu 20°C biểu diễn 20 độ trên 0°C thì – 5°C biểu diễn:

Xem đáp án

Nếu 20°C biểu diễn 20 độ trên 0°C thì – 5°C biểu diễn 5°C dưới 0°C.

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Cho tập hợp A = {– 5; – 8; 0; 14; – 70; 65; – 450}.

Số phần tử là số nguyên âm có trong tập hợp A là:

Xem đáp án

Nhận thấy trong tập hợp A có các phần tử – 5; – 8; – 70; – 450 là các số nguyên âm. Do đó số phần tử là số nguyên âm có trong tập hợp A là 4 phần tử.

Chọn đáp án D.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trịnh Huy

good
V

1 năm trước

Vũ Linh Ngọc 6A1 34

Bình luận


Bình luận