Trắc nghiệm Ôn tập chương 2 có đáp án

  • 1088 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Ngày 22/12, Mặt Trời lên thiên đỉnh ở vĩ độ nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ngày 22/12, Mặt Trời lên thiên đỉnh ở vĩ độ 23°27'N (chí tuyến Nam).


Câu 2:

Cấu trúc của Trái Đất gồm các lớp nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Theo tài liệu sóng địa chấn, Trái Đất được cấu tạo bởi ba lớp đồng tâm: trên cùng là vỏ Trái Đất, tiếp đến là manti và trong cùng là nhân của Trái Đất.


Câu 3:

Thời gian bắt đầu các mùa ở nước ta thường đến sớm hơn các nước vùng ôn đới khoảng bao nhiêu ngày?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Thời gian bắt đầu các mùa ở nước ta thường đến sớm hơn các nước vùng ôn đới khoảng 45 ngày.


Câu 4:

Giới hạn xa nhất về phía Bắc mà tia sáng Mặt Trời có thể chiểu thẳng góc là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Giới hạn xa nhất về phía Bắc mà tia sáng Mặt Trời có thể chiểu thẳng góc là chí tuyến Bắc, còn giới hạn xa nhất về phía Nam mà tia sáng Mặt Trời có thể chiểu thẳng góc là chí tuyến nam.


Câu 5:

Nguyên nhân sinh ra chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời là do

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nguyên nhân sinh ra chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời là do Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời với trục nghiêng không đổi.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

8 tháng trước

Thanh Binh

Bình luận


Bình luận