Trắc nghiệm Ôn tập chương 6 có đáp án

  • 750 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kiểu thảm thực vật nào sau đây phân bố ở nơi có kiểu khí hậu ôn đới hải dương?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Kiểu thảm thực vật phân bố ở nơi có kiểu khí hậu ôn đới hải dương là rừng lá rộng và rừng hỗn hợp.


Câu 2:

Trong việc hình thành đất, khí hậu không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khí hậu có vai trò rất quan trọng trong quá trình hình thành đất, tác động đến sự phát triển của các nhân tố khác như đá mẹ, địa hình, sinh vật. Hai yếu tố nhiệt độ và lượng mưa của khí hậu có tác động mạnh nhất đến quá trình phong hoá đá và hình thành đất.


Câu 3:

Kiểu thảm thực vật nào sau đây thuộc môi trường đới nóng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Kiểu thảm thực vật thuộc vào môi trường đới ôn hoà là thảo nguyên, rừng lá kim và rừng lá rộng.

- Kiểu thảm thực vật thuộc vào môi trường đới nóng là xavan, rừng nhiệt đới ẩm và rừng cận nhiệt ẩm.


Câu 4:

Ở khu vực rừng nhiệt đới ẩm có loại đất đặc trưng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Rừng nhiệt đới ẩm, xích đạo tương ứng với loại đất feralit đỏ vàng (đất đỏ vàng nhiệt đới).


Câu 5:

Kiểu thảm thực vật nào sau đây phân bố ở nơi có kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Kiểu thảm thực vật phân bố ở nơi có kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa là hoang mạc và bán hoang mạc.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận