Trắc nghiệm Ôn tập chương 7 có đáp án

  • 670 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nằm giữa các đường đẳng nhiệt năm +10oC và đường đẳng nhiệt năm 0oC ở hai bán cầu là hai vòng đai

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vòng đai lạnh nằm giữa các đường đẳng nhiệt +10°C và 0°C của tháng nóng nhất, ở vĩ độ cận cực của hai bán cầu.


Câu 2:

Giới hạn dưới của lớp vỏ địa lí ở đại dương là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Giới hạn dưới của lớp vỏ địa lí ở đại dương là đáy vực thẳm đại dương.


Câu 3:

Theo hướng từ xích đạo về cực, các kiểu thảm thực vật phân bố theo thứ tự nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Sự phân bố của các thảm thực vật trên thế giới phụ thuộc nhiều vào khí hậu. Đất chịu tác động mạnh mẽ của khí hậu và sinh vật. Do vậy, sự phân bố của đất và thực vật trên lục địa cũng thay đổi từ xích đạo về hai cực. Theo hướng từ xích đạo về cực, các kiểu thảm thực vật phân bố theo thứ tự là rừng nhiệt đới, rừng cận nhiệt ẩm, rừng lá rộng, đài nguyên.


Câu 4:

Theo hướng từ cực về xích đạo, các kiểu thảm thực vật phân bố theo thứ tự nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sự phân bố của các thảm thực vật trên thế giới phụ thuộc nhiều vào khí hậu. Đất chịu tác động mạnh mẽ của khí hậu và sinh vật. Do vậy, sự phân bố của đất và thực vật trên lục địa cũng thay đổi từ xích đạo về hai cực. Theo hướng từ cực về xích đạo, các kiểu thảm thực vật phân bố theo thứ tự là đài nguyên, rừng lá kim, rừng lá rộng, rừng cận nhiệt ẩm.


Câu 5:

Các đới khí hậu trên Trái Đất từ Xích đạo về cực theo thứ tự nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khí hậu được hình thành do tác động của bức xạ mặt trời, hoàn lưu khí quyển và bề mặt đệm. Các đới khí hậu trên Trái Đất từ Xích đạo về cực theo thứ tự là xích đạo, nhiệt đới, ôn đới và cực.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận