Trắc nghiệm Phân bố dân cư và đô thị hóa trên thế giới… có đáp án

  • 1208 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Châu lục nào sau đây có tỉ trọng nhỏ nhất trong dân cư toàn thế giới?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Châu lục có tỉ trọng lớn nhất trong dân cư toàn thế giới là châu Á và châu lục có tỉ trọng nhỏ nhất trong dân cư toàn thế giới là châu Đại Dương.


Câu 2:

Đô thị hoá được xem là quá trình tiến bộ của xã hội khi

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đô thị hoá đươc xem là quá trình tiến bộ của xã hội khi phù hợp với công nghiệp hoá và thức đẩy sự phát triển của xã hội nhưng ít ảnh hưởng tiêu cực nhất đến môi trường, kinh tế, xã hội.


Câu 3:

Một trong những biểu hiện của quá trình đô thị hóa là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đô thị hóa là một quá trình kinh tế - xã hội mà biểu hiện của nó là sự tăng nhanh về số lượng và quy mô của các đặc điểm dân cư đô thị, sự tập trung dân cư trong các thành phố, nhất là các thành phố lớn và phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.


Câu 4:

Những khu vực nào sau đây tập trung đông dân nhất trên thế giới?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Những khu vực tập trung đông dân trên thế giới là Nam Á, Đông Á, Đông Nam Á, Tây và Trung Âu,...


Câu 5:

Đại bộ phận dân cư thế giới tập trung ở

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đại bộ phận dân cư thế giới tập trung ở châu Á với một số cường quốc dân số như Ấn Độ, Trung Quốc đều trên 1 tỉ dân.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận